Upažovanie s jednorúčkami v stoji

IMG_3519

IMG_3522

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Deltové svaly (ramená), najmä ich stredné hlavy.

Východisková poloha:
Postavte sa mierne rozkročmo a podsaďte panvu.
Činky držte vedľa tela, paže sú mierne pokrčené s ľakťami pri tele.
Ramená tlačte dole a do strán a lopatky tlačte k sebe. Stiahnite brušné svaly a zadok.

Pohyb:
Plynule zdvíhajte činky oblúkom do výšky ramien. Hánky pritom smerujú stále hore a Zľahka vytáčajte dlane na strane malíčkov smerom hore.
V hornej polohe na moment zastavte pohyb.
Potom pomaly a kontrolovane spúšťajte ruky do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zdvíhaní činiek výdych.

Tipy:
V priebehu cvičenia držte paže fixované v lakťoch, rovný chrbát a nepohybujte trupom.
Pri zdvíhaní činiek by mal pohyb vychádzať iba z ramien.
Krčenie ramien môže spôsobiť preťažovanie trapézových svalov. Trapézové svaly je možné cielene zapojiť ak pohyb neukončíte vo výške ramien, ale ruky zdvíhate vyššie.
Tento cvik pri správnom prevedení nedovoľuje používať veľké záťaže, radšej voľte menšiu záťaž pri dodržaní správnej techniky.
Cvik je možné vykonávať aj v sede na lavici, vtedy vylúčite cheating a viac izolujete prácu ramien.