Tlak na stroji Hammer Strength

  ♦ Primárne zapájané svalové partie ♦ Sekundárne zapájané svalové partie   Jedná sa o jeden z tlakových cvikov na prsrné svaly. Výhoda je že pri pohybe ruky smerujú k sebe a tým sa viac zapojí vnútorná časť prsných svalov. Zmenou výšky sedáku sa dá zamerať na rôzne časti prsných svalov. Zapájané svalové partie: Veľký […]

Read More »

Kľuky s rukami na podložke

  ♦ Primárne zapájané svalové partie ♦ Sekundárne zapájané svalové partie   Jedná sa o variantu kľukov, pri ktorej sa vo väčšej miere zapája spodná časť prsrných svalov. Zapájané svalové partie: Prsné svaly (najmä spodná časť), predná časť ramien, triceps, brušné svaly. Východisková poloha: Urobte vzpor ležmo s rukami na lavičke, alebo inej zvýšenej podložke. […]

Read More »

Sťahovanie protismerných kladiek zhora

  ♦ Primárne zapájané svalové partie ♦ Sekundárne zapájané svalové partie   Sťahovanie protismerných kladiek zhora patrí medzi izolované cviky na prsné svaly. Pri správnom vykonávaní pomáha budovať ich vnútornú časť. Zapájané svalové partie: Veľký prsný sval, predný sval pilovitý, predná časť ramenného svalu a malý prsný sval. Východisková poloha: Uchopte držiaky kladiek a postavte […]

Read More »

Kľuky na bradlách

  ♦ Primárne zapájané svalové partie ♦ Sekundárne zapájané svalové partie Kľuky na bradlách sú podľa spôsobu vykonávania cvikom na prsné svaly, alebo tricepsy. Čím hlbšie spúšťate telo, tým viac sa zapájajú prsné svaly, najmä ich vonkajšia časť. Pri tejto variante sa snažte lakte držať ďalej od tela. Ak sa chcete zamerať na tricepsy, lakte […]

Read More »

Pullover s jednorúčkou

    ♦ Primárne zapájané svalové partie ♦ Sekundárne zapájané svalové partie Pullover s jednorúčkou je základný cvik na precvičenie hrudníka. V mladšom veku pomáha spevniť a zvačšiť hrudný kôš. Zapája sa pri ňom aj spodná časť prsných svalov a chrbtové svaly. Zapájané svalové partie: Veľký prsný sval, veľký sval oblý, široký chrbtový sval, dlhá […]

Read More »

Rozpažovanie s jednorúčkami na negatívne naklonenej lavičke

  ♦ Primárne zapájané svalové partie ♦ Sekundárne zapájané svalové partie Rozpažovanie s jednorúčkami na negatívne naklonenej lavičke patrí medzi cviky zamerané na spodnú časť prsných svalov. Zapájané svalové partie: Veľký prsný sval, hlavne jeho spodné vlákna, trojhlavý sval pažný, predná časť deltového svalu (v menšej miere ako pri tlakových cvikoch). Východisková poloha: Uchopte činky a ľahnite […]

Read More »