Upažovanie na stroji Delt-deck

IMG_3542

IMG_3546

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Zadná časť deltových svalov (ramien), sval podhrebeňový a malý sval oblý. Pri sťahovaní lopatiek k sebe sa zapájajú rombické a trapézové svaly.

Východisková poloha:
Sadnite si čelom k stroju a oprite hruď o opierku stroja.
Uchopte držadlá stroja tak, že paže sú mierne pokrčené a smerujú dopredu.
Dlane, lakte a ramená sa snažte držať v jednej rovine.

Pohyb:
Plynule upažujte do úrovne ramien.
Potom pomaly a kontrolovane vráťte ruky do východiskovej polohy.

Dýchanie:
So záberom výdych, pri návrate do východiskovej polohy nádych.

Tipy:
V priebehu celého cvičenia držte hlavu v predĺžení trupu a rovný chrbát.
Pohyb by mal vychádzať iba z ramien.
Krčenie ramien spojené so záklonom hlavy spôsobuje nadmerné zapájanie trapézových svalov.
Ak budete chcieť izolovať zadnú hlavu deltového svalu, je nutné vedome obmedziť sťahovanie lopatiek pri cvičení.