Predpažovanie na šikmej lavičke

IMG_3581

IMG_3584

RGB basePritahy_k_brade_2

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Deltové svaly (ramená) – predná a čiastočne aj ich zadná časť, horná časť trapézových svalov, svaly podhrebeňové, krátke hlavy dvojhlavých svalov paží (bicepsov).

Východisková poloha:
Ľahnite si tvárou dole na šikmú lavičku, nastavenú v uhle 30-45°.
Uchopte činky a nohami sa zaprite do podlahy, telo majte v takej výške, aby mali paže voľný pohyb.
Vystreté paže smerujú kolmo k zemi, dlane smerujú k telu, palce k sebe.

Pohyb:
Vystreté paže zdvíhajte do predpaženia. Pohyb by mal vychádzať iba z ramien, lakte majte stále fixované.
Potom činky kontrolovaným pohybom vráťte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zdvíhaní výdych.

Tipy:
V priebehu celého cvičenia držte hlavu v predĺžení trupu a rovný chrbát.
Cvik je možné vykonávať aj striedavým predpažovaním paží, alebo s činkami rovnobežne voči sebe.