Capoeira bojový šport

capoeira bojový šport, boj, svaly, sila, energia, duša, šport, sport

Capoeira je bojové umenie, ktoré je charakterizované ako afro-brazílsky bojový tanec, v ktorom sú okrem spomenutého boja a tanca, aj prvky hudby, spevu a akrobacie. Každý si v capoeire nájde svoju cestu. Kto má rád hudbu, môže byť veľmi uznávaný spevák a hudobník, iný je známy vďaka akrobacii, ďalší kvôli efektívnosti hry a boja. Hudba je srdcom Capoeiry, diktujúca tempo hry a ktorou sa hráči, doprevádzaní hudobnými nástrojmi a spevom, nechávajú inšpirovať a prijímajú z nej potrebnú energiu pre svoje výkony.

Jej pôvod je stále nejasný. Jej vznik by sme mohli hľadať v pôvodných tancoch afrických obyvateľov okolo roku 1500, keď boli násilne dovlečení portugalskými kolonizátormi, na pôdu terajšej Brazílie.

Capoeira vznikala dlhé roky, vznikala skrytá v tanci, v kruhu roda, aby otrokári nevideli to, čo bude meniť históriu. Keďže vtedajší otroci nemohli vlastniť zbrane, vyvinuli umenie pod rúškom tanca, s prísnymi pravidlami. V roku 1888, keď sa zrušilo otroctvo, začali byť capoeiristi prenasledovní, lebo boli považovaní za kriminálnikov a capoeira sama bola tiež považovaná za kriminálnu činnosť. Za to, že je dnes capoeira medzi nami, vďačíme osobe známej ako Mestre Bimba, ktorá v 30-tich rokoch minulého storočia s pomocou brazílskeho prezidenta Getulia Vargasa capoeiru zlegalizovali na formu športu, ktorej sa tešíme dodnes.

V spojení s hrou na tradičné hudobné  nástroje, je oproti iným bojovým umeniam, exotická a zaujímavejšia. Jedinečná filozofia tejto hry je úzko spätá s jej pravidlami. Výsledkom snaženia capoeiristov je systém hodnotenia a skúšok spojených s tradičnou oslavou, pod názvom batizado, kde študenti capoeiry, dostávajú cordao-opasok, podľa svojej technickej vyspelosti. Capoeirista je nie len človek, ale aj osobnosť, ktorá sa snaží ľudí učiť sa správať a motivovať ich k lepšiemu životu. Výsledkom celoživotného snaženia je najvyšší titul mestre dos mestres, čo v preklade znamená mestre všetkých mestres.

Capoeiru nemožno jednoznačne priradiť ani do kategórie bojového umenia, športu či folklóru. Možno práve vďaka svojmu netradičnému prístupu vďačí v súčasnosti za titul najrýchlejšie sa rozvíjajúceho bojového umenia na svete, ktoré si zo svojej kolísky Brazílie našlo cestu až k nám na Slovensko.