Prvé súťažné vystúpenie v roku 2015

V roku 2015 som si ako prvú súťaž na ktorú som sa pripravoval vybral majstrovstvá Rakúska 2.mája, kde som súťažil v kategórií klasická kulturistika nad 175 cm. Cieľ bol urobiť lepšiu formu ako na mojej prvej súťaži, konkrétne som chcem mať menej tuku, väčšiu tvrdosť svalov, ich lepšiu definíciu a viac vyvážiť postavu. Keďže minulý […]

Read More »

Zákony prežitia človeka v extrémnych podmienkach

Zopár slov o tom, čim sa my zaoberáme , čo sa snažíme dosiahnuť aj celkovo o našom živote. Sebaobrana znie pekne, pre niekoho možno aj lákavo. Niekomu sa zrazu vynorí obraz krvavých súbojov, bitiek, súťaží, kde silní chlapi s natrénovanými bicepsmi a atletickými ramenami mlátia jeden druhého dosť dlhý časový úsek

Read More »

História ruského bojového umenia Kadočnikova

O Ruských Bojových Umeniach počuť čoraz viac a viac, rozhodol som sa niečo preložiť aj do slovenčiny. Ak spomeniem Ruské Bojové Umenie, starším ľuďom, ktoré dobre pamätajú éru existovania ZSSR, odrazu napadne SAMBO. V tomto článku môžete precitať krátku históriu RBU – Systémy Kadočnikova (alebo Rusky štýl – Rusky rukopašny

Read More »

Zoznam bojových umení Ázie 2 a Karibiku

Bojové umenia z Ázie a Karibiku začínajú prenikať čoraz viac a viac na Slovensko. Možno niektorí už počuli o bojovom umení Kajukenbo. Toto bojové umenie sa zameriava na boj s viacerými útočníkmi naraz.  Z nevýhody napadnutia viacerými mužmi urobí výhodu. V Kajukenbe sa využívajú hlavne útoky vlastným telom, žiadnymi zbraňami. Sú to rôzne techniky pochádzajúce […]

Read More »

Zoznam bojových umení Ázie 1

Ázia je známa hlavne vďaka svojej rozmanitosti bojových umení. Z jej rúk vzišiel aj najlepší bojovník a to Bruce Lee. Trénoval tvrdo a poctivo. V Ázii môžeme nájsť aj shaolinske bojové umenie. Toto umenie sa učia shaolinsky mnísi. Každý deň cvičia a hlavne meditujú. Snažia sa o zlepšenie fyzickej aj duchovnej stránky človeka. Nestačí byť […]

Read More »

Zoznam bojových umení Ameriky a Afriky

V dnešnej dobe existuje mnoho bojových umení. Väčšinu zrejme ani nepoznáte. Tento článok vám priblíži názvy bojových umení a z ktorej krajiny bojové umenie pochádza. Bojové umenie rozdeľujeme do mnohých skupín. Boj so zbraňami, boj bez zbraní, súboj bez pravidiel a mnoho ďalších.  Jedno z bojových umení bez pravidiel je MMA. V tomto bojovom

Read More »