Hapkido bojový šport

hapkido, bojový šport, bojové športy, sila, svaly

Hapkido je kórejské bojové umenie.Odlišuje sa od ostatných bojových športov, lebo je zamerané na sebaobranu a obsahuje veľké množstvo techník ako sú – kopy, údery, seky, bloky, hody, zápästno-kĺbové zovretia, pády, úchopy, páky, chmaty a únikové techniky, a používanie tlakových bodov.

Hapkido využíva na sebaobranu silu súpera, preto vlastná sila nie je najdôležitejšia pri tomto športe. Tento bojový šport je určený pre každého, lebo váš fyzický fond nehrá hlavnú úlohu v tomto športe.

Hapkido sa učia aj ženy aby sa vedeli brániť pri napadnutí útočníka, ktorý je od nich silnejší.

Význam slova hapkido:

HAP -harmónia medzi telom a vedomím
KI -koncetrácia silou ducha a tela
DO -cesta

Ak chete pochopiť pohybové techniky hapkida mali by ste poznať tieto 3 základné princípy:

JU -plynutie ako voda
VON -princíp kruhu
HVA -princíp neodporovania harmónie

HVA -princíp neodporovania harmónie
Schopnosť napadnutého premôcť nepriateľa prevzatím iniciatívy. Ovplyvňovaním a riadením jeho vynaloženej sily v útoku,čo je možné uskutočniť pri nastolení harmónie brániaceho sa.

VON -princíp kruhu
Spočíva v odrazenia útoku kruhovým spôsobom.

JU -plynutie ako voda
Princíp spočíva vo vyhnutí sa útoku ako voda v rieke, ktorá sa vyhýba prekážke.

Pri Hapkide poznáme 3 základne techniky obrany:

  • Techniky predlaktia (vykrútenie, skrútenie), hodov, znehybnenia súpera, škrtenia a boja na zemi.
  • Techniky útoku a obrany (kopy, údery, zrážanie súpera).
  • Techniky obrany proti zbrani (nožu, palici, a iným bodným a sečným zbraniam).