Tricepsové sťahovanie hornej kladky jednou rukou nadhmatom

IMG_2681

IMG_2680

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Keďže sa tento cvik cvičí každou rukou samostatne, je vhodný na odstránenie prípadných disproporcií medzi tricepsami.

Zapájané svalové partie:
Trojhlavý sval pažný (triceps), sval lakťový.

Východisková poloha:
Postavte sa ku kladke, ľavou nohou vykročte vpred, ľavou rukou uchopte rám stroja a pravou rukou nadhmatom uchopte držiak. Pravý lakeť držte pri tele.
Spevnite chrbtové a brušné svaly, ramená tlačte dole a lopatky k sebe.

Pohyb:
Plynule sťahujte držiak až kým bude ruka prepnutá. Lakeť pravej ruky držte stále pri tele.
V dolnej polohe sa snažte zatnúť triceps.
Potom pomaly a kontrolovane spúšťajte držiak do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom hore nádych, pri sťahovaní smerom dole výdych.

Tipy:
V priebehu cvičenia nepohybujte trupom, nezdvíhajte ramená a nepohybujte nadlaktím.
Tento cvik pri správnom prevedení nedovoľuje používať veľké záťaže, radšej voľte menšiu záťaž pri dodržaní správnej techniky.