Tricepsové sťahovanie hornej kladky s lanom

IMG_2636

IMG_2639

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Zapájané svalové partie:
Trojhlavý sval pažný (triceps), sval lakťový.

Východisková poloha:
Postavte sa ku kladke v miernom stoji rozkročmom a uchopte lano oboma rukami. Lakte držte pri tele.
Spevnite chrbtové a brušné svaly, ramená tlačte dole a lopatky k sebe.

Pohyb:
Plynule sťahujte lano až kým budú ruky prepnuté. Lakte držte stále pri tele.
V dolnej polohe sa snažte dlane v zápästiach vytočiť do strán a zatnúť tricepsy.
Potom pomaly a kontrolovane spúšťajte lano do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom hore nádych, pri sťahovaní lana smerom dole výdych.

Tipy:
V priebehu cvičenia nepohybujte trupom, nezdvíhajte ramená a nepohybujte nadlaktím.
Ak máte v priebehu cviku problém so stabilitou, jednou nohou vykročte mierne vpred.
Tento cvik pri správnom prevedení nedovoľuje používať veľké záťaže, radšej voľte menšiu záťaž pri dodržaní správnej techniky.