Tlaky s jednorúčkami v sede

IMG_3532

IMG_3537

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Deltové svaly (ramená), najmä ich predné a stredné hlavy, horné časti prsných svalov, predný pílovitý sval, trapézové svaly a trojhlavé svaly pažné (tricepsy).

Východisková poloha:
Sadnite si na lavičku s opierkou chrbta (sklon 80-90°).
Zdvihnite jednorúčky zo zeme a držte ich nadhmatom (palce k sebe) nad úrovňou ramien.

Pohyb:
Činky vytlačte zvislo hore do takmer prepnutých paží.
Potom pomaly a kontrolovane spúšťajte ruky do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zdvíhaní činiek výdych.

Tipy:
V priebehu celého cvičenia držte hlavu v predĺžení trupu, neprehýbajte sa v chrbte a nevytáčajte trup do strán. Aby ste pri použití väčších záťaží predišli zraneniu, je dôležité udržiavať chrbát rovný.
Pri tlaku činiek nepredsúvajte hlavu.
Pri paralelnom úchope (palce vzadu a činky rovnobežne) zaťažíte najmä strednú časť deltových svalov.
Cvik je možné vykonávať aj v stoji, prípadne striedavým vytláčaním paží.