Kľuky na bradlách

IMG_2477

IMG_2476

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Kľuky na bradlách sú podľa spôsobu vykonávania cvikom na prsné svaly, alebo tricepsy. Čím hlbšie spúšťate telo, tým viac sa zapájajú prsné svaly, najmä ich vonkajšia časť. Pri tejto variante sa snažte lakte držať ďalej od tela. Ak sa chcete zamerať na tricepsy, lakte držte pri tele, paže ohýbajte len zhruba do 90° uhla a vo vrchnej polohe zatnite tricepsy.

Zapájané svalové partie:
Veľký prsný sval, hlavne jeho vonkajšie vlákna, trojhlavý sval pažný, lakťový sval.

Východisková poloha:
Urobte vzpor na bradlách, paže majte vystreté.
Nohy držte vo vzduchu, prekrížte lýtka.

Pohyb:
Pomaly krčte paže v lakťoch a tým spúšťajte telo dole, urobte kľuk. Celý čas držte vystretý trup.
Podľa svalovej partie na ktorú sa chcete zemerať pohyb ukončite buď keď sú paže v 90° uhle, alebo telo spustite tak nízko, ako je pre Vás možné.
Vráťte sa do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom dole nádych, pri tlaku smerom hore výdych.

Tipy:
Nepoužívajte príliš veľkú záťaž na úkor techniky. Rovnako cvik nevykonávajte švihom, kontrolujte pohyb. Snažte sa maximálne precítiť svaly.
Pre účinnejšie zapojenie tricepsov sa používa varianta kedy použijete obrátený úchop. Vtedy prsty smerujú dovnútra, lakte sú vytočené smerom von a nohy máte pred telom.