Sťahovanie protismerných kladiek zhora

IMG_2664

IMG_2662

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Sťahovanie protismerných kladiek zhora patrí medzi izolované cviky na prsné svaly. Pri správnom vykonávaní pomáha budovať ich vnútornú časť.

Zapájané svalové partie:
Veľký prsný sval, predný sval pilovitý, predná časť ramenného svalu a malý prsný sval.

Východisková poloha:
Uchopte držiaky kladiek a postavte sa medzi protismerné kladky sťahované zhora. Stojte buď mierne rozkročmo, alebo predkročte jednu nohu. Trup mierne predkloňte.
Mierne pokrčené paže dajte vo výške ramien do upaženia. Lakte smerujú stále od tela a dlane k sebe.

Pohyb:
Pomaly sťahujte držiaky kladiek k sebe pred telo, kým sa ruky mierne nedotknú. Pre väčšiu účinnosť cviku v tejto polohe vykonajte izotermickú kontrakciu (zatnite svaly).
Vráťte sa do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri zábere výdych, pri návrate do východiskovej polohy nádych.

Tipy:
V priebehu celého cvičenia nepohybujte trupom a lakťami.
Pri vertikálnom postoji (nepredkloníte trup) sa účinok prenáša na dolné vlákna prsných svalov, pri zväčšovaní predklonu sa účinok stále viac prenáša na vrchnejšie vlákna prsných svalov.
Ak prekrížite paže pred telom, oveľa viac sa zapojí vnútorná časť prsných svalov.
Nepoužívajte príliš veľkú záťaž na úkor techniky, znemožní Vám dokončiť pohyb pred hrudníkom.
Kontrolujte pohyb a snažte sa maximálne precítiť svaly.
Cvičte do maximálneho natiahnutia prsných svalov a pohybujte oboma rukami rovnomerne.