Čelný drep

IMG_1782

IMG_1780

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Čelný drep je varianta drepu, pri ktorej sa zameriate viac na precvičenie kvadricepsov, všetkých ich hláv.

Zapájané svalové partie:
Kvadricepsy, hamstringy, zadok, krajčírsky sval, adduktory, abduktory a vzpriamovače trupu.

Východisková poloha:
Prekrížte predlaktia, uchopte činku a položte ju na ramená a vrchnú časť prsných svalov.

Postavte sa do stoja rozkročmo, zhruba na širku ramien (môže byť aj užšie, vtedy sa zameriate viac na vonkajšiu stranu stehien). Chodidlá sú rovnobežne, alebo mierne vytočené smerom von. Trup držte vzpriamený a spevnite brušné svaly.

Ramena tlačte dole a do strán, lopatky sťahujte k sebe a lakte držte nad vodorovnou rovinou.

Pohyb:
Pomaly urobte drep, trup držte vzpriamený a pohyb ukunčite tak hlboko, aby stehná boli vo vodorovnej polohe na zemou. Lakte pritom tlačte čo najvyššie.

Potom sa vráťte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zdvíhaní výdych.

Tipy:

Dbajte na to, aby ste v spodnej fáze drepu mali prehnutý spodný chrbát.

Sústreďte sa na to, aby sila vychdádzala z chodidiel.

Chodidlá majú byť celou plochou na zemi. Pre ľudí s menej obybnými členkami je možnosť použiť 3-5cm vysokú podložku a podložiť päty.

Pri postavení chodidiel širšom ako je šírka ramien sa viac zameriavate na vnútornú časť kvadricepsov, pri postavení chodidiel užšom ako šírka ramien zase na vonkajšiu časť kvadricepsov.