Zložené série

Čo sú vlastne zložené série?

Je to spájanie sérií rôznych cvikov bez prestávky medzi nimi. Do zložených sérii zaraďujeme kombinované série, supersérie, trojsérie gigantické série. Všetky spomenuté série sú súčasťou tréningových princípov zozbieraných a sformulovaných Joe Weiderom a tvoria základ metodiky posilňovania. Najjednoduchšími typmi zložených sérií sú kombinované séria a supersérie.