Gigantické série

Je zoskupenie štyroch až šiestich cvikov, ktoré absolvujete kruhovým systémom s minimálnymi prestávkami medzi nimi. Pauza nasleduje až po ukončení celej gigantickej série. Samozrejme, tento postup je ešte omnoho náročnejší ako trojséria, preto ho aplikujte opatrne! Tento postup pri neskúsených cvičencoch môže spôsobiť poranenia, napr. natrhnutie svalu. Tento tréningový postup by ste mali cvičiť za pomoci sparing partnera.