Supersérie

Pozostáva z dvoch sérií rôznych cvikov na tú istú svalovú partiu, ktoré nasledujú za sebou bez prestávky. Napríklad v tréningu ramien by ste po sérii tlakov v sede pokračovali upažovaním. Prestávka medzi odcvičením jedného cviku a začatím druhého, je zredukovaná len na prechod medzi náradiami. Superséria je fyzicky náročnejšia ako kombinovaná séria, pretože sa pri nej často zachádza až do momentálneho zlyhania príslušnej partie, prípadne aj ďalej. Nemala by sa teda využívať v každom tréningu! Pri zameraní sa na jednu svalovú partiu sa výrazne zlepšuje prekrvenie svalu. Nie je vhodná pre začiatočníkov, ale pre pokročilejších cvičencov. Často sa využíva pri rysovacom tréningu a taktiež sa zvykne aplikovať u ľudí ktorí už vyčerpali možnosti iných princípov a stagnujú.

V supersérií rozlišujeme tiež variáciu označovanú ako predvyčerpávacia. Začína sa pri nej izolovaným cvikom (napr. predkopávaním) a pokračujeme kombinovaným cvikom (napr. legpresom), ktorý – za prispenia pomocných svalov – precvičí cielenú partiu ešte tvrdšie. Pozor, ide o najnáročnejšiu formu supersérií určenú len pre športovcov s niekoľkoročnou tréningovou praxou.
[ad#co-2]