Rozpažovanie s jednorúčkami na negatívne naklonenej lavičke

DSC03768

DSC03766

DSC03758

DSC03759

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Rozpažovanie s jednorúčkami na negatívne naklonenej lavičke patrí medzi cviky zamerané na spodnú časť prsných svalov.

Zapájané svalové partie:
Veľký prsný sval, hlavne jeho spodné vlákna, trojhlavý sval pažný, predná časť deltového svalu (v menšej miere ako pri tlakových cvikoch).

Východisková poloha:
Uchopte činky a ľahnite si hlavou dole na šikmú lavičku (sklon 20-40º). Nohy zaprite medzi polstrované valce.
Zdvihnite činky tak, aby ste ich držali nad hornou časťou hrudníka. Paže majte mierne pokrčené.
Ramená sa snažte tlačiť dole, aby boli nižšie ako prsné svaly, lopatky tlačte k sebe.

Pohyb:
Pomaly upažujte oblúkovitým pohybom do vodorovnej polohy.
Potom zdvíhajte paže späť do východiskovej polohy. Na konci pohybu vykonajte izometrickú kontrakciu (zatnutie) prsných svalov, aby sa čo najintenzívnejšie zapojili.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom dole nádych, pri tlaku smerom hore výdych.

Tipy:
Malý rozsah pohybu znižuje účinnosť cviku.
Nepoužívajte príliš veľkú záťaž na úkor techniky. Snažte sa maximálne precítiť prsné svaly.