Metóda(RE) – Opakovaná námaha

Táto tréningová metóda je známa pre mnohých kulturistov. Je rozšírená hlavne vďaka Arnoldovi Schwarzeneggrovi, ktorý túto tréningovú metódu využíval. Rast svalov, ktorý získate z tejto tréningovej metódy sa nazýva sarkoplazmatická hypertrofia. Ide o zvýšenie počtu opakovaní pri cviku.
Týmto spôsobom dosiahnete dobré napumpovanie vašich svalov. Budete mať plné svaly ako Arnold. Toto napumpovanie je však len dočasné. Onedlho sa Vaše svaly sfúknu do rovnakej veľkosti aké boli na začiatku.
Nedoporučuje sa táto metóda robiť každý tréning.

Príklad na RE tréningovú metódu.

série: 3 – 5
opakovania: 8 – 15
intenzita: 60 – 80 % 1RM
pauzy medzi sériami: 2 – 3 minúty