Čo je BMI a BMI index?

Jeden z princípov merania správnej váhy je BMI (body mass index).

BMI vyrátame tak, že našu váhu v kilogramoch vydelíme výškou v metroch na druhú. Pri niektorých BMI kalkulačkách sa môžete stretnúť aj s tým, že nezadávate len váhu a výšku, ale aj vek.
Podľa čísla, ktoré si vyrátame sa môžeme zaradiť do kategórii.

  • pod 18,5 – podvýživa
  • 18,5 – 24,9 – normálna hmotnosť
  • 25,0 – 29,9 – nadváha
  • 30,0 – 34,9 – obezita

Obezita

Obezita je nadmerná zásoba tukového tkaniva v organizme, čo sa prejavuje nárastom telesnej hmotnosti nad úroveň primeranú pre človeka vzhľadom na vek i výšku. Faktory, ktoré ovplyvňujú vznik obezity sú: dedičnosť, nesprávna životospráva, psychologické a kultúrne činitele.
Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica svetovej populácie, čo predstavuje okolo 3 miliardy ľudí. Nadmerná telesná hmotnosť je druhá najčastejšia príčina predčasného úmrtia.

Ak si vyrátame BMI index tak by sme nemali tomu úplne veriť. Ide o to, že na vyrátanie BMI indexu sa používa vzorec, ktorý pracuje s premennou váhy a premennou výšky. Nerozlišuje, tuk, vodu ani svaly. Tiež neberie do úvahy váhu našich kostí.

Keby si vyrátal BMI nejaký kulturista, napríklad Arnold Schwarzenegger či Ronnie Coleman tak by im BMI index podľa tabuľky ukazoval nadváhu možno až obezitu. Pritom mali len 2% tuku. Preto by ste BMI index mali brať  len ako orientačnú hodnotu.