Čo je konjugovaná metóda?

Konjugovaná metóda nie je žiadna zvláštna metóda tréningu. Táto tréningová metóda má odvodené základy od ruskej konjugovanej sekvenčnej metódy.  Borci z West side ju zakomponovali do svojho tréningového programu.  Dá sa však povedať, že táto metóda tréningu pochádza z východného bloku tréningov. Túto tréningovú metódu využívame hlavne pri silovom tréningu. Jeden z tréningov vytvorený podľa tejto metódy je WSB tréning vytvorený Louiem Simmonsem a postupne rozširovaný Davem Tatem, Jimem Wendlerem a ďalšími.
Konjugovaná metóda zahrnuje 3 štýly tréningu v jednom týždni(ME, DE, RE).

ME -The maximal strenght method
DE – The dynamic effort method
RE – The repetitive effort method