Kľuky

IMG_2587

IMG_2590

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Zapájané svalové partie:
Prsné svaly, predná časť ramenného svalu, triceps, brušné svaly.

Východisková poloha:
Urobte vzpor ležmo. Dlane sú na podlahe na šírku ramien, alebo ďalej od seba.

Pohyb:
Urobte kľuk, lakte majte neustále od tela. Celý čas majte spevnený chrbát a brušné svaly, telo rovno a nevytláčajte zadok hore.
Pohyb zastavte v pozícií, kedy je trup tesne nad zemou.
Vráťte sa do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom dole nádych, pri tlaku smerom hore výdych.

Tipy:
Pri pohybe smerom dole preneste váhu na paže.
Ak chcete zvýšiť náročnosť cviku, možete použiť buď expandér držaný v rukách a vedený poza chrbát, alebo prídavnú záťaž na chrbte (napríklad umiestnenú v batohu, aby bola stabilná).