Kľuky na kolenách

IMG_2595

IMG_2593

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Jedná sa o menej náročnú verziu voči klasickým kľukom. Používa sa najmä keď nezvládnete vykonať dostatočný počet opakovaní základných kľukov.

Zapájané svalové partie:
Prsné svaly, predná časť ramien, triceps, brušné svaly.

Východisková poloha:
Urobte vzpor kľačmo. Dlane sú na podlahe na šírku ramien, alebo ďalej od seba.

Pohyb:
Urobte kľuk, lakte majte neustále od tela. Celý čas majte spevnený chrbát a brušné svaly, telo rovno a nevytláčajte zadok hore.
Pohyb zastavte v pozícií, kedy je trup tesne nad zemou.
Vráťte sa do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom dole nádych, pri tlaku smerom hore výdych.

Tipy:
Pri pohybe smerom dole preneste váhu na paže.