Drep bez záťaže

Squat_with_bodyweight

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Drep bez záťaže je možné využiť pri tréningu v domácich podmienkach, alebo ako rozcvičenie pred tréningom nôh. Aby ste zapojili hamstringy a svaly zadku a zároveň znížili záťaž na kolenné kĺby je potrebné drepy vykonávať dostatočne hlboko, až pod paralelnú líniu (stehná sú pri nej rovnobežne s podlahou).

Zapájané svalové partie:
Kvadricepsy, hamstringy, zadok. Sekundárne sa zapájajú chrbtové svaly, hrudník a svalstvo trupu.

Východisková poloha:
Postavte sa mierne rozkročmo, kedy sú chodidlá na šírku ramien, alebo mierne širšie. Ruky sú upažené pred telom.

Pohyb:
Urobte drep.

Pohyb ukončite keď sú stehná vo vodorovnej polohe alebo nižšie.

Potom sa vráťte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zdvíhaní smerom hore výdych. Ak máte problém so správnym dýchaním, radšej zadržte dych počas pohybu dole a vydýchnite až po dokončení drepu v hornej polohe.

Tipy:

Dbajte na to, aby ste v spodnej fáze drepu mali prehnutý spodný chrbát.

Sústreďte sa na to, aby sila vychdádzala z chodidiel.

Zastavenie pohybu v paralelnej línií alebo vyššie spôsobuje zvýšenú záťaž kolenných kĺbov. Pokiaľ nieste zvyknutí cvičiť drepy až do najnižšej možnej polohy, je veľká pravdepodobnosť že nemáte dostatočne vyvinuté členky. Vtedy je nutné venovať čas zlepšeniu flexibility na správne vykonávanie cviku.

Najlepšie zvládnutý drep je taký, pri ktorom sú chodidlá celou plochou na zemi. Drepmi pri ktorých zdvíhate päty a záťaž sa prenáša na prednú časť chodidla sa dostávate do oslavenej pozície a vzniká nebezpečenstvo.

Čím hlbší drep, tým väčšiu pozornosť venujte spodnej časti chrbta. Je dôležité držať chrbát rovný a počas pohybu sa nepredkláňať. Snažte sa chodidlá tlačiť do podlahy, tým zabezpečíte že sa nebudete v páse narovnávať skôr ako je nutné.

Pohľad by mal smerovať vpred. Pokiaľ sa budete pozerať moc vysoko, môžete stratiť rovnováhu. Pokiaľ zase moc nízko, budete mať tendenciu zagulatiť chrbát, čo vedie k nadmernému zaťaženiu chrbtice.

Squat_right_back

Squat_with_bodyweight_02