Čo by mali cvičenci vedieť a ovládať

Série Opakovania jedného cviku bez prerušenia. Prestávka Odpočinok medzi jednotlivými sériami. Svalová dysbalancia Nerovnováha, porucha funkčnej rovnováhy svalov. Svalová skupina Sú to svaly, ktoré zapájame počas cvičenia daného cviku. Ak cvičíme mŕtvy ťah bez vystretých nôh tak zapájame aj chrbát, ale aj stehná. Svalová bolesť Túto bolesť môžeme cítiť ak si nakladáme príliš mnoho. Je […]

Read More »

Čo je BMI a BMI index?

Jeden z princípov merania správnej váhy je BMI (body mass index). BMI vyrátame tak, že našu váhu v kilogramoch vydelíme výškou v metroch na druhú. Pri niektorých BMI kalkulačkách sa môžete stretnúť aj s tým, že nezadávate len váhu a výšku, ale aj vek. Podľa čísla, ktoré si vyrátame sa môžeme zaradiť do kategórii. pod […]

Read More »

Metóda(RE) – Opakovaná námaha

Táto tréningová metóda je známa pre mnohých kulturistov. Je rozšírená hlavne vďaka Arnoldovi Schwarzeneggrovi, ktorý túto tréningovú metódu využíval. Rast svalov, ktorý získate z tejto tréningovej metódy sa nazýva sarkoplazmatická hypertrofia. Ide o zvýšenie počtu opakovaní pri cviku. Týmto spôsobom dosiahnete dobré napumpovanie vašich svalov. Budete mať plné svaly ako Arnold. Toto napumpovanie je však […]

Read More »

Čo je konjugovaná metóda?

Konjugovaná metóda nie je žiadna zvláštna metóda tréningu. Táto tréningová metóda má odvodené základy od ruskej konjugovanej sekvenčnej metódy.  Borci z West side ju zakomponovali do svojho tréningového programu.  Dá sa však povedať, že táto metóda tréningu pochádza z východného bloku tréningov. Túto tréningovú metódu využívame hlavne pri silovom tréningu. Jeden z tréningov vytvorený podľa […]

Read More »

Neúplné opakovania pri cvičení

Neúplné opakovania sa využívajú na viacero druhov cvičenia. Používajú sa hlavne pri objemovom tréningu, silovom tréningu či stagnácii svalov. Čo sú neúplné opakovania? Väčšina z Vás sa už určite stretla pri cvičení s činkami alebo strojmi so záťažou, ktorá sa Vám spočiatku zdala ľahká, ale pri posledných opakovaniach ste ju už nemohli zdvihnúť. Napríklad na […]

Read More »