Trojsérie

Skladá sa z troch cvikov, ktoré absolvujete v slede za sebou. Keďže ide o ešte náročnejšiu tréningovú techniku ako pri supersériach, skôr ako sa do nich pustíte by pre vás supersérie nemali predstavovať žiaden problém. Trojsérie je vhodné používať pri tréningu veľkých svalových skupín pozostávajúcich aspoň z troch častí. Každej z nich je potom určený […]

Read More »

Supersérie

Pozostáva z dvoch sérií rôznych cvikov na tú istú svalovú partiu, ktoré nasledujú za sebou bez prestávky. Napríklad v tréningu ramien by ste po sérii tlakov v sede pokračovali upažovaním. Prestávka medzi odcvičením jedného cviku a začatím druhého, je zredukovaná len na prechod medzi náradiami. Superséria je fyzicky náročnejšia ako kombinovaná séria, pretože sa pri nej […]

Read More »

Kombinované série

Je sled dvoch sérií rôznych cvikov za sebou bez prestávky a na rôzne svalové skupiny. Uplatnenie nachádza najmä v tréningu antagonistických svalových partií ako sú biceps a triceps. Napríklad po tom, čo ste ukončili sériu bicepsových

Read More »