Bench press na negatívne naklonenej lavičke

IMG_2620

IMG_2627

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Bench press na negatívne naklonenej lavičke (nazývaný aj bench press dole hore, alebo decline bench press) patrí medzi tlakové cviky zamerané na spodnú časť prsných svalov. Vo veľkej miere sa pri ňom zapájajú aj tricepsové svaly a predné časti ramenných svalov. Cvik pomáha zvýrazniť spodnú líniu veľkého prsného svalu.

Zapájané svalové partie:
Veľký prsný sval, hlavne jeho spodná časť, triceps, predná časť deltového svalu.

Východisková poloha:
Ľahnite si hlavou dole na šikmú lavičku (sklon 20-40º). Nohy zaprite medzi polstrované valce.
Nadhmatom uchopte veľkú činku na šírku o niečo väčšiu ako je širka ramien. Zdvihnite činku tak, aby ste ju držali vystretými pažami nad hrudníkom.
Ramená sa snažte tlačiť dole, aby boli nižšie ako prsné svaly, lopatky tlačte k sebe.

Pohyb:
Pomaly spúšťajte činku k spodnej časti hrudníka. Lakte pri tom neustále smerujú do strán.
Po dosiahnutí spodnej polohy činku vytlačte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom dole nádych, pri tlaku smerom hore výdych.

Tipy:
Cvik sa neodporúča osobám s vyšším krvným tlakom, alebo osobám ktoré trpia očnými ochoreniami.

Cvik je možné vykonávať aj na multipresse.