Tlak na stroji na prsia

IMG_2552

IMG_2556

IMG_2540

IMG_2544

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Jedná sa o jeden z tlakových cvikov na prsrné svaly. Zmenou výšky sedáku sa dá zamerať na rôzne časti prsných svalov. Pre spestrenie tréningu a iný spôsob zapojenia prsných svalov je možné zvoliť úchop držiakov stroja rovnobežne s telom.

Zapájané svalové partie:
Veľký prsný sval, triceps, predný sval pilovitý, predná časť ramenného svalu a malý prsný sval.

Východisková poloha:
Nastavte sedák do požadovanej výšky a sadnite si na lavičku stroja. Ak sedíte vyššie, zapojíte spodnú časť prsných svalov, čím nižšie sedák posuniete, tým viac sa účinok presúva na vyššie časti prsných svalov.

Uchopte držiaky stroja, oprite chrbát o lavičku, ramená tlačte dozadu a lopatky k sebe.

Pohyb:
Pomaly tlačte držiaky stroja smerom od tela, kým niesu paže vystreté. Pre väčšiu účinnosť cviku v tejto polohe vykonajte izotermickú kontrakciu (zatnite svaly).
Po dosiahnutí vrchnej polohy kontrolovaným pohybom spustite držiaky späť do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri tlaku výdych, pri návrate do východiskovej polohy nádych.

Tipy:
Malý rozsah pohybu znižuje účinnosť cviku.
Nepoužívajte príliš veľkú záťaž na úkor techniky.
Kontrolujte pohyb a snažte sa maximálne precítiť svaly.
Cvičte do maximálneho natiahnutia prsných svalov a pohybujte oboma rukami rovnomerne.