Zakopávanie v stoji na stroji na predkopávanie

Zakopavanie_v_stoji_01

Zakopavanie_v_stoji_02

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

V tomto variante sme na zakopávanie využili stroj na predkopávanie, pre prípad že vo fitku máte len 1 stroj na zakopávanie a potrebujete spestriť tréning hamstringov.

Zapájané svalové partie:
Sval poloblanitý a pološlašitý, dvojhlavý sval stehna, lýtkové svaly.

Východisková poloha:
Polstrovaný valec by mal byť nastavený tak, aby sa opieral o spodnú časť lýtka.
Postavte sa do stroja tak, že jednu nohu máte v spodnej časti opretú o polstrovaný valec. Stehno sa pre lepšiu stabilitu môže opierať o sedadlo stroja.
Rukou sa chyťte stroja.

Pohyb:
Tlakom na polstrovaný valec ohýbajte nohu do najvyššej možnej polohy.
V závere pohybu je vhodné pohyb zastaviť a vykonať izometrickú kontrakciu (držať svaly napnuté).
Potom nohu pomaly vracajte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zábere výdych.

Tipy:
Ak sa sedadlo stroja dotýka stehna v kolennom kĺbe, hrozí zranenie kolenného kĺbu a stroj ktorý máte k dispozícií nieje vhodný pre tento cvik.
Cvičte pomaly, nie švihom.
V priebehu cvičenia držte rovný chrbát a nehýbte trupom.