Zakopávanie v ľahu

Zakopavanie_v_lahu_01

Zakopavanie_v_lahu_02

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Sval poloblanitý a pološlašitý, dvojhlavý sval stehna, sval lýtkový.

Východisková poloha:
Ľahnite si tvárou dole na lavičku stroja. Polstrované valce by mali byť nastavené tak, aby sa opierali o spodnú časť lýtok.
Hlavu je vhodné položiť na lavičku stroja.
Panvu držte podsadenú a telo pritlačte k lavičke.

Pohyb:
Tlakom na polstrované valce ohýbajte nohy a pritiahnite päty čo najviac k zadku.
V závere pohybu je vhodné pohyb zastaviť a vykonať izometrickú kontrakciu (držať svaly napnuté).
Potom nohy pomaly vracajte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zábere výdych.

Tipy:
Cvičte pomaly, nie švihom.
Vyvarujte sa vysadzovaniu panvy (tzv. vystrčený zadok), dochádza tým k zníženiu účinku cviku.