Tlak s jednorúčkami na negatívne naklonenej lavičke

DSC03764

DSC03763

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Tlak s jednorúčkami na negatívne naklonenej lavičke patrí medzi cviky zamerané na spodnú časť prsných svalov. Cvik pomáha zvýrazniť spodnú líniu veľkého prsného svalu.

Zapájané svalové partie:
Veľký prsný sval, hlavne jeho spodná časť, trojhlavý sval pažný, predná časť deltového svalu.

Východisková poloha:
Uchopte činky a ľahnite si hlavou dole na šikmú lavičku (sklon 20-40º). Nohy zaprite medzi polstrované valce.
Zdvihnite činky tak, aby ste ich držali s vystretými pažami nad hornou časťou hrudníka.
Ramená sa snažte tlačiť dole, aby boli nižšie ako prsné svaly, lopatky tlačte k sebe.

Pohyb:
Pomaly spúšťajte činky k spodnej časti hrudníka. Lakte pri tom neustále smerujú do strán.
Po dosiahnutí spodnej polohy činky vytlačte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom dole nádych, pri tlaku smerom hore výdych.

Tipy:
Celá dráha pohybu je charakterizovaná písmenom „A“.
Malý rozsah pohybu znižuje účinnosť cviku.
Výhodou použitia jednoručných činiek oproti veľkej činke je väčší rozsah pohybu a možnost vyrovnania prípadných disproporcií rozvoja prsných svalov.
Nevýhodou je väčšie riziko zranenia a problémy pri zdvíhaní ťažkých činiek do východzej polohy.