Tlak na stroji Hammer Strength

IMG_2483

IMG_2482

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Jedná sa o jeden z tlakových cvikov na prsrné svaly. Výhoda je že pri pohybe ruky smerujú k sebe a tým sa viac zapojí vnútorná časť prsných svalov. Zmenou výšky sedáku sa dá zamerať na rôzne časti prsných svalov.

Zapájané svalové partie:
Veľký prsný sval, triceps, predný sval pilovitý, predná časť ramenného svalu a malý prsný sval.

Východisková poloha:
Nastavte sedák do požadovanej výšky a sadnite si na lavičku stroja. Ak sedíte vyššie, zapojíte spodnú časť prsných svalov, čím nižšie sedák posuniete, tým viac sa účinok presúva na vyššie časti prsných svalov.

Uchopte držiaky stroja, oprite chrbát o lavičku, ramená tlačte dozadu a lopatky k sebe.

Pohyb:
Pomaly tlačte držiaky stroja smerom od tela, kým niesu paže vystreté. Pre väčšiu účinnosť cviku v tejto polohe vykonajte izotermickú kontrakciu (zatnite svaly).
Po dosiahnutí vrchnej polohy kontrolovaným pohybom spustite držiaky späť do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri tlaku výdych, pri návrate do východiskovej polohy nádych.

Tipy:
Malý rozsah pohybu znižuje účinnosť cviku.
Výhodou použitia tohoto stroja oproti tlakom s veľkou činkou je väčší rozsah pohybu a možnost vyrovnania prípadných disproporcií rozvoja prsných svalov, keďže každá ruka zaberá zvlášť.
Nepoužívajte príliš veľkú záťaž na úkor techniky, znemožní Vám dokončiť pohyb pred hrudníkom.
Kontrolujte pohyb a snažte sa maximálne precítiť svaly.
Cvičte do maximálneho natiahnutia prsných svalov a pohybujte oboma rukami rovnomerne.