Tempo

Možno ste sa už na internete stretli, že pri nejakom cviku bolo napísane, 4-0-3 alebo tempo 4-0-3, 3-0-3. Čo vlastne znamená to tempo? Prvé číslo určuje aký čas budete pri nádychu spúšťať činku. Druhé číslo hovorí o tom, že keď ste dokončili nádych a idete zdvíhať činku na hor či máte nejaký čas nechať činku v neutrále,  a nehýbať s ňou. Tretie číslo hovorí o tom, koľko máte činku zdvíhať pri výdychu.
Príklad: Robíte bench press (tlaky na rovnej lavičke s veľkou činku) tak pri tempe 4-0-2 budete činku spúšťať pri nádychu 4 sekundy.
Druhé číslo je nula tak činku budete hneď zdvíhať hore a budete ju zdvíhať 2 sekundy lebo tretie číslo je 2.
[ad#co-2]