Tempo

Možno ste sa už na internete stretli, že pri nejakom cviku bolo napísane, 4-0-3 alebo tempo 4-0-3, 3-0-3. Čo vlastne znamená to tempo? Prvé číslo určuje aký čas budete pri nádychu spúšťať činku. Druhé číslo hovorí o tom, že keď ste dokončili nádych a idete zdvíhať činku na hor či máte nejaký čas nechať činku v neutrále,  a […]

Read More »