Sklapovačky na lavičke

Sklapovacky_01

Sklapovacky_02

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Priame brušné svaly, vo zvýšenej miere ich spodná časť.

Východisková poloha:
Sadnite si kolmo na lavičku, rukami uchopte jej okraj a telo vystrite takmer do vodorovnej polohy.

Pohyb:
Zdvíhajte nohy a zároveň k nim priťahujte aj trup.
Potom sa pomaly vracajte do východiskovej polohy, pričom sa celý čas snažte mať brušné svaly napnuté.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zábere výdych.