Rocky’s

Rockys_02

Rockys_01

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Šikmé brušné svaly a spodná časť priamych brušných svalov.

Východisková poloha:
Ľahnite si na chrbát, ľavú nohu vystretú prednožte, pravú pokrčte a držte ju vo vzduchu.
Dajte ruky za hlavu a vytočte trup tak, že ľavý lakeť je pri pavom kolene.
Pravý lakeť je tesne nad zemou.

Pohyb:
Vymeňte nohy a súčasne vytáčajte trup na druhú stranu.
Teraz máte natiahnutú pravú nohu a pravý lakeť pri ľavom kolene.
Potom pohyb znova opakujte na druhú stranu.

Dýchanie:
Krátky nádych a s vytočením vždy výdych.

Tipy:
Vo východiskovej polohe nepokladajte hlavu na zem a nepovolujte brušné svaly.
V priebehu celého cvičenia držte podsadenú panvu.
Hlavu nepredkláňajte, lakte držte stále vedľa hlavy a netlačte ich dopredu.