Príťahy činky k brade širokým úchopom

IMG_3553

IMG_3555

RGB basePritahy_k_brade_2

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

Zapájané svalové partie:
Deltové svaly (ramená), horná časť trapézových svalov, dvojhlavé svaly paží (bicepsy), predlaktia.

Východisková poloha:
S činkou pred telom zaujmite stoj mierne rozkročmo a podsaďte panvu.
Činku držte širokým úchopom.
Ramená tlačte dole a do strán a lopatky k sebe.
Stiahnite brušné svaly.

Pohyb:
Činku ťahajte popri tele smerom hore k brade. Pohyb je vykonávaný v lakťoch, ktoré ťaháte čo najvyššie.
Potom činku kontrolovaným pohybom vráťte do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri pohybe smerom dole nádych, pri zdvíhaní výdych.

Tipy:
V priebehu celého cvičenia držte hlavu v predĺžení trupu, rovný chrbát a lakte nad osou činky.
Nezakláňajte, ani nepredkláňajte trup, hrozilo by riziko poranenia chrbtice.
Čím užší úchop, tým viac zapájate aj trapézové svaly. Ak ich chcete zapojiť čo najmenej, zakončite pohyb pri spodnej časti prsných svalov.