Prečo deti stále viac a viac priberajú?

Obezita má vo svete stále rastúci trend. Za posledných 200 rokov sa výskyt obezity strojnásobil. V Európe trpí nadváhou polovica dospelých a každé tretie dieťa. Tieto hodnoty sú alarmujúce.

Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky pripravuje národný program prevencie proti obezite a nadváhe. Ten by mal počas 4 až 5 rokov zvrátiť nepriaznivú situáciu a potlačiť prípadne zvrátiť súčasný stav zvyšovania hmotností detí a dospelých. Úrad verejného zdravotníctva SR chce zlepšiť dostupnosť zdravších potravín pre deti i dospelých. Zdravšie potraviny obsahujú menej tukov, solí i cukrov.

Čo je obezita?

Obezita a nadhmotnosť sú dané nadmernou hrúbkou podkožného tuku.

Choroby spojené s obezitou

Srdcovocievne choroby, osteoporóza, malígne ochorenia.
Medzi malígne ochorenia patria nádory hrubého čreva, konečníka, prostaty, krčka maternice, prsníka.

Prečo sme sa začali stávať obéznejšími?

Zásadným problém je zníženie príjmu vitamínov a výživových látok. Podľa výskumu odborníkov sa každý rok počet obéznych ľudí zvyšuje.

Spôsobuje to viacero faktorov. Deti čoraz viac sedia za počítačom a televízorom. Priemerne strávi dieťa za počítačom a televízorom 3 hodiny denne. Pri počítači sú hladní tak si zoberú nejaké čipsy, sladké vody, sladkosti.

V škole sedia ďalších 6 hodín na stoličke bez pohybu.  Prídu domov a doma si dajú nejaké sladkosti, rožok so šunkou a idú k počítaču. Takýmto spôsobom stále priberajú a priberajú. Vaše deti by mali mať nejakú aktivitu počas dňa. Nie sedieť pri počítači, ale robiť nejaký šport zameraný na pohyb.

V dnešnej zrýchlenej dobe veľa dospelých i detí neraňajkuje. Raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa.

Ako predísť obezite?

Mali by sme jedlá kombinovať. Dopriať si z viacerých jedál. Mali by sme jesť viackrát za deň v menších dávkach. Ak budeme jesť 5-7 krát za deň je menšia pravdepodobnosť obezity ako keď sa raz za deň najeme. Samozrejme treba mať aj pravidelný pohyb.