Kedy počas dňa trénovať?

Väčšina ľudí, neprikladá rannému tréningu žiadnu váhu. Trend ranných tréningov prevláda hlavne v Amerike a v krajinách s vysokou úrovňou života. Mnohí preto ráno cvičia a hneď potom idú do roboty. Uvedomili si, že tréning ráno im pomáha nielen po fyzickej, ale i po psychickej stránke. Tréning ráno Ak trénujeme ráno, naše telo má najviac […]

Read More »

Prečo deti stále viac a viac priberajú?

Obezita má vo svete stále rastúci trend. Za posledných 200 rokov sa výskyt obezity strojnásobil. V Európe trpí nadváhou polovica dospelých a každé tretie dieťa. Tieto hodnoty sú alarmujúce. Úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky pripravuje národný program prevencie proti obezite a nadváhe. Ten by mal počas

Read More »