Muay-thai

Muay-thai vo voľnom preklade do slovenčiny znamená thajský box. Význam slova muay je zápasiť, strkať, box. Slovo thai znamená thajský. Muay-thai je národný šport Thajského kráľovstva. Thajský box niektorí nazývajú vedou ôsmych končatín. Dvoch pästí, dvoch lakťov, dvoch kolien a dvoch nôh.

Najskôr si musíte naučiť základné techniky, ktoré sú sok, mahd, khao, thao.Pästné techniky sa nazývajú mahd, lakťové techniky sok, kolenné techniky khao a techniky kopov thao. Po zvládnutí základných techník sa bojovník oboznamuje s jednoduchými kombináciami, ktoré sa v muay-thai nazývajú kon muay. Kon muay sú metódy útoku a obrany. Tieto pohyby sú rozdelené podľa štýlov. Jedným zo štýlov je cherng muay v ktorom poznáme 15 rôznych pästných techník (cherng mahd ), 15 kopacích techník ( cherng thao ), 11 kolenných techník (cherng khao ) a 24 lakťových techník ( cherng sok ). Nakoniec sa bojovníci venujú aj 15 majstrovským technikám mae mai muay thai a 15 tzv. zdvorilostným technikám look mai muay thai.

Každý učiteľ alebo majster muay-thai musí mať danú kvalifikáciu akreditovanú ministerstvom školstva Thajského kráľovstva. Bojovníci sa delia podľa technických stupňov. Technických stupňov je celkovo 15. Stupne sa rozdeľujú na žiacke (1. až 10. stupeň ), inštruktorský (11. stupeň ) , majstrovské stupne (12. až 14. stupeň ) a veľmajstrovský stupeň je 15. Technické stupne v muay-thai sa nazývajú khan a majster muay thai sa nazýva arjarn. Zatiaľ iba dvaja Európania dosiahli majstrovské stupne v muay-thai.