Ako na objem prsných svalov?

objem hrudníka, Arnold SchwarzenegerKeď už máte pár mesiacov odcvičených v posilňovni a vidíte, že Vaše prsné svaly porástli, ale nie sú symetrické. Vonkajšia a vnútorná časť svalov väčšinu zaostáva.

Prečo je tomu tak?
Základný problém bude v tom, že nevyužívate úplny rozsah pohybu pri cvičení. Skôr sa snažíte zdvihnúť čo najviac závažia. Môžno zvihnete slušnú hmotnosť, ale väčšinou to je zlou technikou.
Vaše opakovania nie sú úplné. Napríklad v benchpressi pri zdvíhaní závažia na vrchole opakovania nevystierate úplne ruky. Takýmto cvičením sa svaly nedostávajú do úplnej kontrakcie.
To spôsobuje zapojenie iba minima svalových vlákien vo vnútornej a vrchnej časti pŕs.

Aby sme získali čo najväčší objem pŕs musíme dbať hlavne na techniku cvikov. Cviky a série treba obmieňať. Keď každý tréning budete cvičiť prvý cvik sále ten rovnaký, môže dôjsť ku stagnácii svalov.
Dobré je aj meniť tréningový plán, najlepšie každé 3-4 mesiace.

Obmieňať cviky môžete aj počas tých 3-4 mesiacov.

Pri cvičení prsných svalov v posilňovni by ste tiež mali dbať na rôzne naklonenia lavičky pri cvičení. Necvičte stále pod tým istým uhlom. Bombardujte svoje svaly z každého uhla.

Každý druhý tréning vymeňte benchpress s činkou za benchpress s jednoručkami. Týmto cvičením zapájate väčšie množstvo svalových vlákien vnútornej časti pŕs.

Taktiež pri tlakoch na naklonenej lavičke striedajte použitie činky a jednoručiek. Takýmto podobným spôsobom cvičil svoje prsné svaly aj Arnold Schwarzenegger.