Čo je to sval ?

Prakticky akýkoľvek pohyb tela a jeho vnútorných orgánov nám zabezpečujú práve svaly. A čo to vlastne ten sval je ? Sval je to zreteľne ohraničený útvar svalového tkaniva, čiže sú to tkanivá usporiadané do vlákien, ktoré sú schopné sťahovať sa a rozťahovať čiže uvoľňovať sa. Poznáme dva druhy svalov a to kostrové svalstvo (priečne pruhovaný kostrový sval zabezpečuje pohyb tela) a hladké svalstvo ktoré zabezpečuje pohyb vo vnútri tela rytmickým sťahovaním orgánov tráviacej sústavy. Všetky svaly vykonávajú určitý pohyb od veľkosti zmeny zreničky, tlkot srdca, prehĺtanie jedla, dýchanie a mnoho iných, čiže všetky tieto pohyby robia svaly. Už teda viem, že každý sval sa skladá z vlákien a tie zase z buniek ktoré sa môžu sťahovať čiže skracovať. Svalové vlákna sú usporiadané a spájajú sa do zväzkov. Zväzky svalových vlákien tvoria sval. Jeden sval sa môže skladať aj z vyše 2000 vlákien. Sťahovanie buniek vyžaduje určitú energiu a na uvoľňovanie energie je potrebné zásobovanie kyslíkom a tým sa vysvetľuje to, že pri väčšej záťaži začne naše srdce rýchlejšie biť, aby sa k svalom dopravilo čím najviac kyslíka a živín.

svaly, sval, posiloka, posilovanie, svaly, naras svalov, svalová hmota, natrhnutie svalu, posilňovanie, posilovanie

Obr.1. kostrový sval

Najviac si uvedomujeme a sme ich aj najlepšie schopný ovládať sú, kostrové svaly, čiže tie, ktoré hýbu telom. Kostrové svaly sa pripájajú, teda sú ku kostiam pripnuté pevnými nepružnými šľachami. Tieto svaly môžeme ovládať vôľou, jednoducho povedané, že robia to čo im mi prikážeme. Ako náhle sa svalu dostane signál z mozgu, ihneď sa skrátia a to má za následok, že začnú ťahať kosti ku ktorým sú pripevnené. Niektoré druhy svalov sú schopné pracovať automaticky, keď spíme alebo nie. Takéto svaly nemožno svojvoľné vôľou
ovládať a nachádzajú sa v črevách, močovom mechúre a v iných častiach tela. Mozog ich riadi bez toho aby sme vedeli o tom. Asi najznámejším svalom ktorý nemôžme ovládať je srdcový sval.

Ako je to s pohybom ?

Svaly, ktoré hýbu našou kostrou, pracujú v akých si dvojiciach. Prečo to tak je ? Sval sa stiahne, ale nedokáže sa potom vystrieť. Na to, aby sme napríklad mohli ohnúť ruku v lakti, dvojhlavý sval ramena (biceps) ťahá predlaktie nahor. Aby sme ruku opäť narovnali, musí trojhlavý sval ramena (triceps) , ktorý je tímovým partnerom dvojhlavého svalu, ťahať predlaktie nadol,( pre lepšie pochopenie je obrázok pod textom.) Svaly ramena pri sťahovaní zhrubnú, pri uvoľnení stenčia

dvojhlavy sval, sval, svaly, posilka, posilovanie, posilnovanie, posilňovanie, pretrhnutie svalov, svalová hmota

Obr.2. ako je zabezpečený pohyb

A koľko je tých svalov ?

Ani 100, 200 ale je ich približne 640 kostrových svalov sa nachádza v ľudskom tele. Najmohutnejší je najväčší sedací sval. A zase najmenší je strmienkový sval v uchu, ktorý meria zhruba 1 mm. Každý sval má za úlohu pohyb určitou časťou tela. Mozog je riadiaca jednotka ktorá riadi kedy stiahne a akou silou, preto môžeme robiť rôzne aktivity.

Pravidelným zaťažovaním a precvičovaním sa svalová hmota zväčšuje, čo má za následok jej lepšie prekrvenie tým pádom sa zvyšuje schopnosť svalu vykonávať väčšiu námahu. A naopak ak však sval bude mať nedostatok svalovej činnosti, ochabne a oslabne .