Kľuky s nohami na podložke

IMG_2605

IMG_2609

 

RGB baseRGB base

Primárne zapájané svalové partie

Sekundárne zapájané svalové partie

 

Jedná sa o variantu kľukov, pri ktorej sa vo väčšej miere zapája vrchná časť prsrných svalov.

Zapájané svalové partie:
Prsné svaly (najmä vrchná časť), predná časť ramien, triceps, brušné svaly.

Východisková poloha:
Urobte vzpor ležmo s nohami na lavičke, alebo inej zvýšenej podložke. V domácich podmienkach to môže byť napríklad stolička, posteľ a podobne.
Dlane sú na podlahe na šírku ramien, alebo ďalej od seba.

Pohyb:
Urobte kľuk, lakte majte neustále od tela. Celý čas majte spevnený chrbát a brušné svaly, telo rovno a nevytláčajte zadok hore.
Pohyb zastavte v pozícií, kedy je trup tesne nad zemou.
Vráťte sa do východiskovej polohy.

Dýchanie:
Pri spúšťaní smerom dole nádych, pri tlaku smerom hore výdych.

Tipy:
Pri pohybe smerom dole preneste váhu na paže.
Ak chcete zvýšiť náročnosť cviku, možete použiť buď expandér držaný v rukách a vedený poza chrbát, alebo prídavnú záťaž na chrbte (napríklad umiestnenú v batohu, aby bola stabilná).