Čo je to powerlifting?

Powerlifting poznáme aj pod názvom silový trojboj. Názov napovedá, že sa jedná o silový šport. Súťaží sa v 3 disciplínach. Drep, mŕtvy ťah, benchpress (tlaky na rovnej lavičke).

Súťaž:

  • V tejto súťaži má súťažiaci právo na 3 až 4 pokusy z každej disciplíny. Do výsledkov sa zapisuje najlepší pokus. Ak viacerí pretekári dosiahli rovnaký súčet, vyhráva ten pretekár, ktorý ma najmenšiu hmotnosť spomedzi ostatných.
  • Pretekári sú posudzovaný podľa veku, pohlavia a váhy.
  • Na porovnanie všetkých pretekárov sa používajú IPF body.

Pravidlá:

  • Federácie v silovom trojboji nemusia mať rovnaké pravidlá. V niektorých prípaduch sú rozdiely obrovské.
  • Každá federácia má svoj výklad správne prevedeného pokusu.