Supersérie

Pozostáva z dvoch sérií rôznych cvikov na tú istú svalovú partiu, ktoré nasledujú za sebou bez prestávky. Napríklad v tréningu ramien by ste po sérii tlakov v sede pokračovali upažovaním. Prestávka medzi odcvičením jedného cviku a začatím druhého, je zredukovaná len na prechod medzi náradiami. Superséria je fyzicky náročnejšia ako kombinovaná séria, pretože sa pri nej […]

Read More »

Kombinované série

Je sled dvoch sérií rôznych cvikov za sebou bez prestávky a na rôzne svalové skupiny. Uplatnenie nachádza najmä v tréningu antagonistických svalových partií ako sú biceps a triceps. Napríklad po tom, čo ste ukončili sériu bicepsových

Read More »