Dr. Marián Paulenka – bojové športy, kondícia

Profil:

Aktívnej športovej činnosti sa venujem od 6. rokov, kedy v centre môjho záujmu stáli bojové umenia. Moje začiatky sú spojené s karate, neskôr som objavil aikido, ktorému sa aktívne ako inštruktor venujem dodnes.
K fitness, ale i k ostatným športom (atletika, plávanie, gymnastika) som mal vždy úzky vzťah a preferoval som ich ako výborný pohybový doplnok k mojej činnosti v bojových umeniach. Profesionálne sa orientujem na kondičnú prípravu výkonnostných športovcov, ale i ľudí bežnej populáciu s využívaním prvkov bojových umení. Odborné vzdelanie som získal na FHV UMB v Banskej Bystrici – Katedre telesnej výchovy a športu, s ktorou spolupracujem i v súčasnosti (výskumná vedecká činnosť v oblasti testovania kondičných pohybových programov vhodných pre efektívne zvyšovanie kondičných schopností a telesnej zdatnosti).

Znalosti:V tomto období pôsobím ako inštruktor aikido vo Zvolene a Banskej Bystrici a tiež ako osobný tréner v Banskej Bystrici, kde sa zameriavam na špeciálnu a všeobecnú kondičnú prípravu, poradenstvo v oblasti stravovania a redukcie hmotnosti, rozvoj všeobecných a špecifických športových schopností a zručností, posilňovanie a zvyšovanie zdatnosti organizmu, odstraňovanie a kompenzáciu jednostranného zaťaženia vznikajúceho najmä pri pracovnej činnosti.


E- mail:
m.paulenka@gmail.com