Objemový tréningový plán – Big Boys Basics

Tento tréningový plán je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých. V objemovom tréningu sa treba zamerať hlavne na cviky s činkami nie na izolované cviky. Pri cvikoch s činkami získavate najväčší objem. Pri izolovaných cvikoch získavate menší objem ako pri cvikoch s činkami

Read More »

GTV(German Volume Training) – objemový tréning

Tento tréningový plán sa používa už veľmi dlho. Podľa názvu zistíme, že ho vymysleli Nemci. Hovorí sa, že je to jeden z najlepších tréningov na objem.Veľmi dôležité sú prestávky medzi sériami a tempo, ktorým cvičíme. Základom tohto tréningového plánu je vykonať 10 sérii po 10 opakovaní z jedného cviku pre danú svalovú skupinu. Odporúča

Read More »