Footbag

Čo je footbag? Footbag alebo tiež Hacky-sack je malá mäkká loptička, ktorá je naplnená plastovou drťou alebo brokmi (prípadne pieskom), vďaka čomu sa takmer neodráža na nohe. Hacky-sack je menší ako tenisová loptička, a máva rôzne veľkosti podľa disciplíny. Na Slovensku je táto hra známa pod menom Hakis. Princípom tejto hry je udržať Footbag(Hakis) vo […]

Read More »