Naše telo a Pilates

Poznáme päť zmyslov, ktoré nám umožňujú vnímať svet – zrak, sluch, hmat, čuch a chuť. Ale okrem nich prijímame informácie vnútornými zmyslami – proprioceptívnym systémom. Je to vlastne istý typ vnútorného dialógu, ktorý informuje, kedy by sme mali napr. jesť, piť, zastaviť sa a ísť. Koordinuje každý náš pohyb v čase a priestore, napr. klaviristovi […]

Read More »

Fylozofia Pilatesu

Moderná fyziológia potvrdzuje múdrosť Pilatesovho prístupu ku cvičeniu a to, že „nemôžeme efektývne budovať svalovú časť, keď budeme vykonávať aeróbne cvičenie. Je to len zbytočné stresovanie svalu“. Toto by sa malo vykonávať vždy oddelene. A teraz si odpovieme na otázku Čo je to vlastne Pilates

Read More »