GTV(German Volume Training) – objemový tréning

Tento tréningový plán sa používa už veľmi dlho. Podľa názvu zistíme, že ho vymysleli Nemci. Hovorí sa, že je to jeden z najlepších tréningov na objem.Veľmi dôležité sú prestávky medzi sériami a tempo, ktorým cvičíme. Základom tohto tréningového plánu je vykonať 10 sérii po 10 opakovaní z jedného cviku pre danú svalovú skupinu. Odporúča

Read More »