Objemový tréning podľa Odina

Rozhodol som sa, že napíšem stručne svoj tréning pri ktorom som zaznamenal najlepšie výsledky. Tento tréning je zatiaľ jeden z najúčinnejších, aké som kedy na sebe vyskúšal. Tréning je vhodný do objemu a je určený pre fakt pokročilých cvičencov, ktorý už majú niečo odcvičené. Celý tréning je postavený na splite, kde sa bude cvičiť 5 […]

Read More »

Objemový tréningový plán ruských vojakov

Týmto tréningovým plánom chcem osloviť všetkých ľudí, ktorí chcú vyskúšať niečo jednoduché, ale zároveň účinné. Tento plán využívali ruskí vojaci aby zmohutneli kvôli veliteľom, ktorí to dostali príkazom od svojich nadriadených. Títo vojaci dodržiavali 3 základné pravidlá

Read More »

Objemový tréningový plán – Big Boys Basics

Tento tréningový plán je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých. V objemovom tréningu sa treba zamerať hlavne na cviky s činkami nie na izolované cviky. Pri cvikoch s činkami získavate najväčší objem. Pri izolovaných cvikoch získavate menší objem ako pri cvikoch s činkami

Read More »

GTV(German Volume Training) – objemový tréning

Tento tréningový plán sa používa už veľmi dlho. Podľa názvu zistíme, že ho vymysleli Nemci. Hovorí sa, že je to jeden z najlepších tréningov na objem.Veľmi dôležité sú prestávky medzi sériami a tempo, ktorým cvičíme. Základom tohto tréningového plánu je vykonať 10 sérii po 10 opakovaní z jedného cviku pre danú svalovú skupinu. Odporúča

Read More »